Seværdigheder i Grønland

Åben kort
Coat of arms: Grønland

12:24:52

Landekode ISO GL

Telefonopkald +299

Tidszone America/Godthab

Hovedstad Nuuk

Mest populære byer

AasiaatQaasuitsupBefolkning:3 142
Alluitsup PaaKujalleqBefolkning:240
ItseqqortoormiitSermersooqBefolkning:452
IlulissatQaasuitsupBefolkning:4 541
IvittuutSermersooqBefolkning:9
KangaamiutQeqqataBefolkning:358
KangaatsiaqQaasuitsupBefolkning:558
Søndre StrømfjordQeqqataBefolkning:499
KullorsuaqQaasuitsupBefolkning:459
KulusukSermersooqBefolkning:242
KuummiitSermersooqBefolkning:309
ManiitsoqQeqqataBefolkning:2 670
NanortalikKujalleqBefolkning:1 337
NarsaqKujalleqBefolkning:1 503
NuukSermersooqBefolkning:17 316
PaamiutSermersooqBefolkning:1 515
QaanaaqQaasuitsupBefolkning:656
QaqortoqKujalleqBefolkning:3 229
ChristianshåbQaasuitsupBefolkning:1 171
QeqertarsuaqQaasuitsupBefolkning:845
SisimiutQeqqataBefolkning:5 598
AngmagssalikSermersooqBefolkning:2 017
UpernavikQaasuitsupBefolkning:1 181
UmanakQaasuitsupBefolkning:1 282

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning