Steder i Ilulissat

Lokal tid:
11:25:14
Ilulissat
Administrative Region:Qaasuitsup
Befolkning:4 541
Telefonopkald:
+299-94
Postnummer:
3952

Placering på kortet over Grønland

Map SVG
IlulissatIlulissat
Ilulissat

Ilulissat

Ilulissat
localityLæs mere
Hotel Arctic

Hotel Arctic

Mittarfimmut Aqq. B-1128, Ilulissat
lodgingLæs mere
Hotel Hvide Falk

Hotel Hvide Falk

Napparsimaviup Aqq. 18, Ilulissat
lodgingLæs mere
Hotel Icefiord

Hotel Icefiord

J. Sverdrupip Aqq. 10, Ilulissat
lodgingLæs mere
Hotel Avannaa

Hotel Avannaa

Nuussuattaap Aqq. 2, Ilulissat
lodgingLæs mere

Apartment Aurora Borealis

Nasiffik 23-A, Ilulissat
lodgingLæs mere

Blue Trail Guesthouse

Qoororsuup Aqquserna, Box 500, Ilulissat
lodgingLæs mere

📑 Ilulissat alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning