Steder i Itseqqortoormiit

Åben kort
Lokal tid:
22:35:16
Itseqqortoormiit
Administrative Region:Sermersooq
Befolkning:452
Telefonopkald:
+299-99
Postnummer:
3980

Placering på kortet over Grønland

Map SVG
ItseqqortoormiitItseqqortoormiit
Scoresbysund

Scoresbysund

Scoresbysund
localityLæs mere

Inutsaaip Evangelical Gospel Church

Inutsaaip Aqqulaa 366, Scoresbysund, Greenland, Inutsaaip Aqqulaa 366, Ittoqqortoormiit
churchLæs mere
Bandara Ittoqqortoormiit

Bandara Ittoqqortoormiit

11, Rypevej, Scoresbysund
storeLæs mere
Ittoqqortoomiit

Ittoqqortoomiit

Ittoqqortoomiit, Scoresbysund
point_of_interestLæs mere

📑 Itseqqortoormiit alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning