Steder i Aasiaat

Åben kort
Lokal tid:
22:34:56
Aasiaat
Administrative Region:Qaasuitsup
Befolkning:3 142
Telefonopkald:
+299-89
Postnummer:
3950

Placering på kortet over Grønland

Map SVG
AasiaatAasiaat
Egedesminde

Egedesminde

Egedesminde
localityLæs mere
Aasiaat Lufthavn
Hotel Aasiaat Sømandshjem

Hotel Aasiaat Sømandshjem

Box 216, Grønland, Egedesminde
lodgingLæs mere

Aasiaat Transport

Egedesminde
point_of_interestLæs mere
Tulugaq Bodega & Restaurant

Tulugaq Bodega & Restaurant

Johs. Dorfsvej, Egedesminde
barLæs mere
Pisiffik
Honest Greenland

Honest Greenland

Niels Egedesvej 6 P.O. 120, Egedesminde
travel_agencyLæs mere

Aasiaat landsbibliotek / Aasiaat Atuagaateqarfia

Niels Egedesvej, Egedesminde
libraryLæs mere

Butik No 3

Sissakkooriaq, Egedesminde
gas_stationLæs mere
Aasiaat Olie
B/B Nattoralik / Restaurant Nanoq

B/B Nattoralik / Restaurant Nanoq

Fr. Lyngesvej 12, Egedesminde
lodgingLæs mere

Nyt Syn Aasiaat

Qaqqap Tunua 46, Egedesminde
storeLæs mere

Hotel Nattoralik

7, 3950, Sannerut, Aasiaat
lodgingLæs mere
Egedep Oqaluffia
Aasiaat Regionssygehus

Aasiaat Regionssygehus

Niels Egedesvej, Egedesminde
hospitalLæs mere
Aasiaat Museum

Aasiaat Museum

Sissakkooriaq, Egedesminde
museumLæs mere

Tores Smugkro

Aqqusinersuaq, Egedesminde
barLæs mere

INO Aasiaat

Tipituup Saqqaa 11, Egedesminde
churchLæs mere
Café 3

Café 3

Sissakkooriaq, Egedesminde
cafeLæs mere

Aasiaat Tourist Service

Niels Egedesvej 6 P.O. Box 241, Egedesminde
point_of_interestLæs mere

📑 Aasiaat alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning