Steder i Qeqertarsuaq

Åben kort
Lokal tid:
22:35:41
Qeqertarsuaq
Administrative Region:Qaasuitsup
Befolkning:845
Telefonopkald:
+299-92
Postnummer:
3953

Placering på kortet over Grønland

Map SVG
QeqertarsuaqQeqertarsuaq
Godhavn
Sikuaput

Sikuaput

P.H. Rosendahlip Aqquserna, Godhavn
lodgingLæs mere
Arctic Station

Arctic Station

Disko Island
point_of_interestLæs mere
Pilersuisoq

Pilersuisoq

P.H. Rosendahlip Aqquserna, Godhavn
point_of_interestLæs mere

Disko tourism/Restaurant Tamassa

P H Rosendahlip Aqquserna,Godhavn, P.H. Rosendahlip Aqquserna, Godhavn
restaurantLæs mere
Qeqertarsuup Napparsimavia

Qeqertarsuup Napparsimavia

Godhavn
hospitalLæs mere

📑 Qeqertarsuaq alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning