Steder i Paamiut

Åben kort
Lokal tid:
22:31:54
Paamiut
Administrative Region:Sermersooq
Befolkning:1 515
Telefonopkald:
+299-68
Postnummer:
3940

Placering på kortet over Grønland

Map SVG
PaamiutPaamiut

Frederikshåb

Frederikshåb
localityLæs mere
Paamiut Museum & Tourist Service

Paamiut Museum & Tourist Service

Orthorsuup Aqqutaa 2 P.O. Box 99, Frederikshåb
museumLæs mere

Palaseqarfik Paamiut

Poul Ibsensvej 12, Paamiut
churchLæs mere

Piareersarfik

Illoqarfiup Qeqaa, Frederikshåb
schoolLæs mere

Piareersarfik

Illoqarfiup Qeqaa, Frederikshåb
schoolLæs mere
Mario's Café & Bageri - Paamiut Iffiorfiat

Mario's Café & Bageri - Paamiut Iffiorfiat

6, Orthorssuup Aqqutaa, Paamiut
cafeLæs mere

Royal Greenland

B-714, Aasivinngivit, Paamiut
gymLæs mere

Paamiut Power Plant

Frederikshåb
point_of_interestLæs mere

Airport Paamiut Greenland

Frederikshåb
airportLæs mere

📑 Paamiut alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning