Logi i Grønland

Åben kort
Lokal tid:
16:58:09
Greenland Escape Accommodation

Greenland Escape Accommodation

Manngua 20, Nuuk
lodgingLæs mere
Inuk Hostels
Hotel Nordbo Apartments

Hotel Nordbo Apartments

Vandsøvej 13, Nuuk
lodgingLæs mere

central and cozy apartment

Hotel Nordbo Apartments,, Kissameqqortuunnguaq 13, Nuuk
lodgingLæs mere

Hotel Nuuk - Apartment Nanoq

Børnehjemsvej, Nuuk
lodgingLæs mere
Historical quaters of Godthaab

Historical quaters of Godthaab

Gertrud Rasksvej, Nuuk
lodgingLæs mere
Hotel Hans Egede

Hotel Hans Egede

Aqqusinersuaq, Nuuk
lodgingLæs mere
Hotel Seamen's Home Nuuk

Hotel Seamen's Home Nuuk

3, Marinevej, Nuuk
lodgingLæs mere
Hotel Sømandshjemmet Nuuk

Hotel Sømandshjemmet Nuuk

Marinevej, Nuuk
lodgingLæs mere

Centerbo Apartments

Samuel Kleinschmitsvej 11, Nuuk
lodgingLæs mere

Hotel Hans Egede Apartments

Atuarfik Samuel Kleinschmidt, Samuel Kleinschmidtip Aqqutaa, Nuuk
lodgingLæs mere
Vandrehuset

Vandrehuset

Sipisaq Kujalleq, Nuuk
lodgingLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning