Steder i Qaqortoq

Åben kort
Lokal tid:
22:31:26
Qaqortoq
Administrative Region:Kujalleq
Befolkning:3 229
Telefonopkald:
+299-64
Postnummer:
3920

Placering på kortet over Grønland

Map SVG
QaqortoqQaqortoq
Julianehåb

Julianehåb

Julianehåb
localityLæs mere
Hotel Qaqortoq

Hotel Qaqortoq

Anders Olsensvej B-1254, Julianehåb
lodgingLæs mere
Grønlandsbanken

Grønlandsbanken

Anders Olsensvej 1216, Julianehåb
bankLæs mere

Tamat Fine Clothings

205,, Vatikanbakken, Julianehåb
clothing_storeLæs mere
Komune Kujalleq
Pisiffik Elia

KA Auto ApS

Kilaalap Aqqutaa, Julianehåb
car_repairLæs mere
Stone & Man - Lithographs

Stone & Man - Lithographs

Julianehåb
point_of_interestLæs mere
Greenland Sagalands

Greenland Sagalands

Vatikanbakken, Julianehåb
travel_agencyLæs mere
Brugseni
Qaqortoq Range Front Lighthouse

Qaqortoq Range Front Lighthouse

Torvevej, Julianehåb, Greenland, Torvevej, Julianehåb
point_of_interestLæs mere
Gertrud Rasch's Church
Burgermania

Burgermania

278 b, Vatikanbakken, Julianehåb
restaurantLæs mere
Ferry
Qaqortoq Museum

Qaqortoq Museum

B 29 3920, Torvevej, Julianehåb
museumLæs mere

📑 Qaqortoq alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning