Steder i Søndre Strømfjord

Åben kort
Lokal tid:
22:36:36
Søndre Strømfjord
Administrative Region:Qeqqata
Befolkning:499
Telefonopkald:
+299-84
Postnummer:
3910

Placering på kortet over Grønland

Map SVG
Søndre StrømfjordSøndre Strømfjord
Søndre Strømfjord

Søndre Strømfjord

Søndre Strømfjord
localityLæs mere
Old Camp

Old Camp

Aqisseq 266, Søndre Strømfjord
lodgingLæs mere

Polar Lodge

Mitaarfiit Aqq - Box 1009, Kangerlussuaq / Søndre Strømfjord
point_of_interestLæs mere
Kangerlussuaq Airport

Kangerlussuaq Airport

Søndre Strømfjord
airportLæs mere
Greenland Outdoors

Greenland Outdoors

Tankeqarfiup aqq., Søndre Strømfjord
point_of_interestLæs mere
Vivips Shop Arctic

Vivips Shop Arctic

Marius Olsen-ip aqqutaa, Postboks 82, Søndre Strømfjord
storeLæs mere
Tele-Post
Restaurant Roklubben
Kangerlussuaq Museum

Kangerlussuaq Museum

Søndre Strømfjord
museumLæs mere
Tuttu Vandrehjem

Tuttu Vandrehjem

Søndre Strømfjord
lodgingLæs mere
Kangerlussuaq International Science Support

Kangerlussuaq International Science Support

Søndre Strømfjord
point_of_interestLæs mere
Nordlyset Pizzeria-Thai-Grillhouse

Nordlyset Pizzeria-Thai-Grillhouse

Tankeqarfiup aqq., Søndre Strømfjord
restaurantLæs mere
Hotel Kangerlussuag

Hotel Kangerlussuag

Tankeqarfiup aqq., Søndre Strømfjord
lodgingLæs mere
Kangerlussuaq Tourism A/S

Kangerlussuaq Tourism A/S

P.O. Box 49, Søndre Strømfjord
point_of_interestLæs mere

Butik Frydkjaer

Tankeqarfiup aqq., Søndre Strømfjord
storeLæs mere

Kangerlussuaq International Science Support

Søndre Strømfjord
premiseLæs mere

Kangerlussuaq Jail

Søndre Strømfjord
premiseLæs mere

📑 Søndre Strømfjord alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning