Steder i Narsaq

Lokal tid:
11:28:03
Narsaq
Administrative Region:Kujalleq
Befolkning:1 503
Telefonopkald:
+299-66
Postnummer:
3921

Placering på kortet over Grønland

Map SVG
NarsaqNarsaq
Narsaq
Hotel Narsaq

Hotel Narsaq

Alangunguup Saqqaa B-819, Narsaq
lodgingLæs mere
Cafe Inugssuk

Cafe Inugssuk

Louisep Aqq B-93, Narsaq
barLæs mere
Narsaq Kayak Hostel

Narsaq Kayak Hostel

3921, Narsaq
lodgingLæs mere

Tourist Center Narsaq

3921, Narsaq
travel_agencyLæs mere
Pilersuisoq A/S
ATM

📑 Narsaq alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning