Steder i Narsaq

Åben kort
Lokal tid:
22:31:05
Narsaq
Administrative Region:Kujalleq
Befolkning:1 503
Telefonopkald:
+299-66
Postnummer:
3921

Placering på kortet over Grønland

Map SVG
NarsaqNarsaq
Narsaq
Hotel Narsaq

Hotel Narsaq

Alangunguup Saqqaa B-819, Narsaq
lodgingLæs mere
Cafe Inugssuk

Cafe Inugssuk

Louisep Aqq B-93, Narsaq
barLæs mere
Narsaq Kayak Hostel

Narsaq Kayak Hostel

3921, Narsaq
lodgingLæs mere

Tourist Center Narsaq

3921, Narsaq
travel_agencyLæs mere
Pilersuisoq A/S
ATM
Narsaq Museum
Brugsen

Narsaq napparsimavia/Sygehus

Napparsimavimmut, Narsaq
hospitalLæs mere

Kiosk Sumik II

Gerti Palasip Aqq, Narsaq
shopping_mallLæs mere
Hotel Perlen
Arctic Cafe/Hånen

Arctic Cafe/Hånen

Tobiap Aqq, Narsaq
cafeLæs mere
Ole Knudsen Kiosk Aqqalutsiaq

Ole Knudsen Kiosk Aqqalutsiaq

Alanngunnguup Saqqaa, Narsaq
shopping_mallLæs mere
Restaurant Klara

Restaurant Klara

Alanngunnguup Saqqaa, Narsaq
restaurantLæs mere

Cafe Narsaq

Alangunguup Saqqaa B-819, Narsaq 3921
cafeLæs mere

Inuili - Food College Greenland

B-738,, Isaap Aqq
schoolLæs mere

Narsap Ilua

Narsap Ilua
localityLæs mere

📑 Narsaq alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning