Steder i Alluitsup Paa

Åben kort
Lokal tid:
22:32:58
Alluitsup Paa
Administrative Region:Kujalleq
Befolkning:240
Telefonopkald:
+299-64
Postnummer:
3919

Placering på kortet over Grønland

Map SVG
Alluitsup PaaAlluitsup Paa

Akuliaruseq

Akuliaruseq
localityLæs mere
Alluitsup Paa Heliport, Grønland

Alluitsup Paa Heliport, Grønland

lodgingLæs mere

Atuarfik Anders Nielsen

Greenland
schoolLæs mere
Pilersuisoq A/S

Football Field of Alluitsup Paa II

Grønland
premiseLæs mere
Sydprøven

Sydprøven

Sydprøven
localityLæs mere

📑 Alluitsup Paa alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning