IGGU i Nuuk

Lokal tid:
15:42:53
Åben

🕗 åbningstider

Mandag-
Tirsdag-
Onsdag-
Torsdag-
Fredag-
Lørdag-
Søndag-
10, Sipisaq Avannarleq, 3900, Nuuk, GL Groenlandia
Kontakter telefon: +299 32 95 55
Internet side: m.facebook.com
Latitude: 64.1722297, Longitude: -51.7381178
Større kort og retninger

Kommentar 5

 • Maannguaq Kleist

  Maannguaq Kleist

  ::

  Okay pizza, okay pasta, overall okay food. Service is good.

 • Phillip Pedersen

  Phillip Pedersen

  ::

  Fantastisk mad, go hygiegne. Og go service

 • Owen Forty

  Owen Forty

  ::

  Great pizza with traditional and local toppings such as muskox. The prices were fair especially for Greenland and the place was very clean. The staff were helpful and efficient and make the pizza in the open so you can watch the whole process. Probably my favourite place to get a bite to eat and cold beer while in Nuuk.

 • Aaron Iles

  Aaron Iles

  ::

  Service was a tad slow, but this is a nice place with great pizza.

 • Cebastian Rosing

  Cebastian Rosing

  ::

  Nice and cozy, good pizza (but can be in random quality). Fair prices and usually a good service.

Nærmeste Restaurant:

Centrum Grill

Aqqusinersuaq 20, Nuuk
restaurantLæs mere
Café Esmeralda

Café Esmeralda

Aqqusinersuaq 20, Nuuk
restaurantLæs mere
Farmer's Grill & Take Away
Godthåb Bryghus

Hereford Beefstouw

Aqqusinersuaq, Nuuk
restaurantLæs mere
Grill & Pizzabar

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning