Café Esmeralda i Nuuk

Lokal tid:
00:51:07
Lukket

🕗 åbningstider

Mandag-
Tirsdag-
Onsdag-
Torsdag-
Fredag-
Lørdag-
Søndag-
20, Aqqusinersuaq, 3900, Nuuk, GL Grønland
Kontakter telefon: +299 32 90 95
Internet side: www.takanna.gl
Latitude: 64.1739787, Longitude: -51.737304
Større kort og retninger

Kommentar 5

 • Anders jørgensen

  Anders jørgensen

  ::

  Godt og fint sted. Maden var lidt længe om at komme, men smagte fint.

 • Gideon Quist

  Gideon Quist

  ::

  God mad.... hurtig betjening

 • Peter Hansen

  Peter Hansen

  ::

  Meget fint. God mad.

 • Kristian Vammen

  Kristian Vammen

  ::

  En cafe som er et (eller flere) besøg værd. Servicen er god og det går forholdsvis hurtigt at få maden serveret, og kvaliteten er i top.

 • Vagn Hansen

  Vagn Hansen

  ::

  Altid god service og glad servering. Personalet taler engelsk og er altid klar til at yde en ekstra god service.

Nærmeste Restaurant:

Centrum Grill

Aqqusinersuaq 20, Nuuk
restaurantLæs mere
Farmer's Grill & Take Away
Godthåb Bryghus

Hereford Beefstouw

Aqqusinersuaq, Nuuk
restaurantLæs mere
IGGU
Grill & Pizzabar

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning