Café Esmeralda i Nuuk

Lokal tid:
15:40:22
Åben

🕗 åbningstider

Mandag-
Tirsdag-
Onsdag-
Torsdag-
Fredag-
Lørdag-
Søndag-
20, Aqqusinersuaq, 3900, Nuuk, GL Grönland
Kontakter telefon: +299 32 90 95
Internet side: www.takanna.gl
Latitude: 64.1739787, Longitude: -51.737304
Større kort og retninger

Kommentar 5

 • WatermelonTV

  WatermelonTV

  ::

  service bad, no god food, and literal nobody spook englisch.

 • Maannguaq Kleist

  Maannguaq Kleist

  ::

  Good place to eat, but the menu hasn’t changed that much since it opened..

 • Elliot Jarring

  Elliot Jarring

  ::

  Det var fantastisk mat

 • Peter Hansen

  Peter Hansen

  ::

  Meget fint. God mad.

 • Molly's Bugs

  Molly's Bugs

  ::

  Невероятно вкусная еда. Огромные порции. Если вы заказываете 2 блюда, то вы их не скушаете, потому что очень много всего. Занимайте места заранее, потому что под вечер свободных мест уже нет. Большой выбор блюд с морепродуктами

Nærmeste Restaurant:

Centrum Grill

Aqqusinersuaq 20, Nuuk
restaurantLæs mere
Farmer's Grill & Take Away
Godthåb Bryghus

Hereford Beefstouw

Aqqusinersuaq, Nuuk
restaurantLæs mere
IGGU
Grill & Pizzabar

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning