Farmer's Grill & Take Away i Nuuk

Lokal tid:
23:59:00
Lukket

🕗 åbningstider

Mandag-
Tirsdag-
Onsdag-
Torsdag-
Fredag-
Lørdag-
Søndag-
30, Imaneq, 3900, Nuuk, GL Grønland
Kontakter telefon: +299 38 13 23
Internet side: www.farmers.gl
Latitude: 64.1748812, Longitude: -51.7387658
Større kort og retninger

Kommentar 5

 • Rasmus Enoksen Holt

  Rasmus Enoksen Holt

  ::

  Det tangerer bedrageri....flamegrillede bøffer fra mickobølgeovnen...

 • Gideon Quist

  Gideon Quist

  ::

  Ok sted..... hurtig service og maden er ok

 • Trashy Hobo

  Trashy Hobo

  ::

  Slow getting your food, costs more than it's worth, besides that the food is decent and okay service

 • Mick Lynge

  Mick Lynge

  ::

  I stedet for at lukke 10-15 min tidligere, skulle i prøve at lukke 10-15 min senere.

 • Malik H. Lyberth

  Malik H. Lyberth

  ::

  Jeg har nu oplevet mange gange at i lukker 15-20 min før tid. Det er skide irriterende, især hvis man er ny i byen.

Nærmeste Måltid takeaway:

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning