Farmer's Grill & Take Away i Nuuk

Lokal tid:
23:01:17
Lukket

🕗 åbningstider

Mandag-
Tirsdag-
Onsdag-
Torsdag-
Fredag-
Lørdag-
Søndag-
30, Imaneq, 3900, Nuuk, GL Grønland
Kontakter telefon: +299 38 13 23
Internet side: www.farmers.gl
Latitude: 64.1748812, Longitude: -51.7387658
Større kort og retninger

Kommentar 5

 • Rasmus Enoksen Holt

  Rasmus Enoksen Holt

  ::

  Det tangerer bedrageri....flamegrillede bøffer fra mickobølgeovnen...

 • Gideon Quist

  Gideon Quist

  ::

  Ok sted..... hurtig service og maden er ok

 • Abner Diaz

  Abner Diaz

  ::

  Not sure why all of the hate! NuukDonald's was clean and the food looks like the picture, unlike in America. Expecting HHE service from the fast food place? And they close early so the workers can go home on time after dealing with your sorry faces.

 • Mick Lynge

  Mick Lynge

  ::

  I stedet for at lukke 10-15 min tidligere, skulle i prøve at lukke 10-15 min senere.

 • Malik H. Lyberth

  Malik H. Lyberth

  ::

  Jeg har nu oplevet mange gange at i lukker 15-20 min før tid. Det er skide irriterende, især hvis man er ny i byen.

Nærmeste Måltid takeaway:

Greenland FOOD

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning