Café Toqqorfik i Nuuk

Lokal tid:
06:13:01
Lukket

🕗 åbningstider

Mandag-
Tirsdag-
Onsdag-
Torsdag-
FredagLukket
Lørdag-
Søndag-
78, Hans Egedesvej, 3900, Nuuk, GL Groenlandia
Kontakter telefon: +299 25 26 24
Latitude: 64.1767416, Longitude: -51.7462697
Større kort og retninger

Kommentar 3

 • Kalaaliuvaat

  Kalaaliuvaat

  ::

  Nice,,,,,

 • Cebastian Rosing

  Cebastian Rosing

  ::

  Very cozy and quiet place. Great view too! Underrated for its location awayfrm th ity centre, but worth the little walk.

 • Frederik Hansen

  Frederik Hansen

  ::

Nærmeste Cafe:

CaféTuaq
Pascucci
Katuaq - Cultural Center

Katuaq - Grønlands kulturhus

Nuuk
cafeLæs mere
Sisorarfiit-Skiliften Cafeteria

Sisorarfiit-Skiliften Cafeteria

Nuuk
cafeLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning