Café Toqqorfik i Nuuk

Lokal tid:
23:56:51
Lukket

🕗 åbningstider

Mandag-
Tirsdag-
Onsdag-
Torsdag-
FredagLukket
Lørdag-
Søndag-
78, Hans Egedesvej, 3900, Nuuk, GL Grønland
Kontakter telefon: +299 25 26 24
Latitude: 64.1767416, Longitude: -51.7462697
Større kort og retninger

Kommentar 5

 • Eva Totzki

  Eva Totzki

  ::

  Et hyggeligt sted med en dejlig atmosfære. Alt hvad jeg har spist og drukket på café Toqqorfik har været af den bedste kvalitet. Altid venlig og imødekommende betjening. Der er også nogle borde og stole udenfor - når Nuuks vejr viser sig fra sin sommerlige side.

 • Niels Chr. Jensen

  Niels Chr. Jensen

  ::

 • Aqqalu Kristensen

  Aqqalu Kristensen

  ::

  Great atmosphere, great place to play board games.

 • Kalaaliuvaat

  Kalaaliuvaat

  ::

  Nice,,,,,

 • Cebastian Rosing

  Cebastian Rosing

  ::

  Very cozy and quiet place. Great view too! Underrated for its location awayfrm th ity centre, but worth the little walk.

Nærmeste Cafe:

CaféTuaq
Pascucci
Katuaq - Cultural Center
Katuaq - Grønlands kulturhus

Katuaq - Grønlands kulturhus

Nuuk
cafeLæs mere
Sisorarfiit-Skiliften Cafeteria

Sisorarfiit-Skiliften Cafeteria

Nuuk
cafeLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning