Steder i Sisimiut

Åben kort
Lokal tid:
08:26:14
Sisimiut
Administrative Region:Qeqqata
Befolkning:5 598
Telefonopkald:
+299-85
+299-86
Postnummer:
3911

Placering på kortet over Grønland

Map SVG
SisimiutSisimiut
Holsteinsborg

Holsteinsborg

Holsteinsborg
localityLæs mere
Hotel Sisimiut

Hotel Sisimiut

Postboks 70, Aqqusinersuaq 86, Holsteinsborg
lodgingLæs mere
Sisimiut airport

Sisimiut Tourist Information

Jukkorsuup Aqqutaa 6 P.O. Box 65, Holsteinsborg
point_of_interestLæs mere
Nalunnguarfiup atuarfia

Nalunnguarfiup atuarfia

Paamaap Kuua 10, Holsteinsborg
schoolLæs mere
Pisiffik SB Sisimiut

TUSAATAAT

5, Aqqusinersuaq, Holsteinsborg
point_of_interestLæs mere
Arctic Circle Business

Arctic Circle Business

Arctic Circle Business, Umiarsualivimmut 2, Sisimiut
point_of_interestLæs mere
MDC DATA Greenland ApS

MDC DATA Greenland ApS

Berthelsenip Aqq. 7, Holsteinsborg
electronics_storeLæs mere

Grønlands optik

3, Ane Sofiap Aqq, Holsteinsborg
storeLæs mere
Blue Water Greenland A/S

Blue Water Greenland A/S

Muunup Aqq 1, Holsteinsborg
point_of_interestLæs mere

Minngortuunnguup Atuarfia

Guutaap Aqq, Holsteinsborg
schoolLæs mere
KTI
Sisimiut Sygehus

Sisimiut Sygehus

3911,, Holsteinsborg
hospitalLæs mere

📑 Sisimiut alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning