Punkt af interesse nær 64.177657, -51.738198

Åben kort
Lokal tid:
09:22:38

Bank Nordik ATM

Imaneq 1 Nuuk 3900 Grønland, Imaneq 1, Nuuk
atmLæs mere

Torrak Fashion

Imaneq 1, Nuuk, Imaneq 1, Nuuk
clothing_storeLæs mere

Katuaq Greenland Cultural Center

Nuuk
premiseLæs mere

Atuagkat Bookstore

Imaneq, 1, Nuuk, 3900, Greenland, Imaneq 1, Nuuk
book_storeLæs mere

Katuaq - Grønlands kulturhus

Nuuk
cafeLæs mere

Elgiganten Nuuk

Imaneq 1 Nuuk 3900, Nuuk
electronics_storeLæs mere

Kop & Kande Nice

Imaneq 1 Nuuk 3900 Nuuk 3900, Imaneq 1, Nuuk
hardware_storeLæs mere

Legekæden Nuuk

Imaneq 1 Nuuk 3900, Imaneq 1, Nuuk
storeLæs mere

NC (Nuuk Center) Underground Parking

Nuuk
parkingLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning