Punkt af interesse nær 64.177419, -51.730587

Åben kort
Lokal tid:
09:25:19

Mary's Kitchen

H.J. Rinkip Aqqutaa 43, Nuuk, H.J. Rinkip Aqqutaa 43, Nuuk
restaurantLæs mere

Nuuk Kunstmuseum

Kissarneqqortuunnguaq 5, Nuuk
museumLæs mere

Hyundai Nuuk

Industrivej 43, Nuuk kunstumuse
car_dealerLæs mere

Meeqqerivik Sulunnguit

Flygården Blok A, Nuuk 3900, Nuuk
schoolLæs mere

Flygården

Vandsøvej 7, Nuuk
point_of_interestLæs mere

Godthåbhallens Pizza og Kebab house

Vandsøvej, Nuuk
restaurantLæs mere

Hotel Nuuk - Apartment Nanoq

Børnehjemsvej, Nuuk
lodgingLæs mere

Godthåbhallen

Vandsøvej 7, Nuuk
gymLæs mere

Agerskov Consulting

H. J. Rinksvej 29, Postboks 28, Nuuk
financeLæs mere

Maik's Corner

H.J. Rinkip Aqqutaa 18-005, Nuuk
hair_careLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning